Kindermagazine

Via de islamleerkrachten verdelen we de magazine versie van Isa en Muiz. Het is op maat van kinderen van 5-7 jaar en speelt in op hun ontwikkeling. Niet enkel cognitief, maar ook de maatschappelijke ontwikkeling.

De focus ligt op het kennismaken met de islam. Zonder in gaan op theologische leer, krijgen de kinderen wel een beeld over de waarden van de islam. Zo wordt er telkens kennis gemaakt met een prominente persoon in de islam, wordt er een islamitisch spelletje aangeboden, …

Omdat de kinderen in Vlaanderen en Nederland in een zeer multiculturele samenleving leven, komen ze in contact met een zeer diverse levensbeschouwelijke samenleving. Isa en Muiz helpt daarbij door telkens een kind met een andere levensbeschouwing aan het woord te laten. Niet enkel de islam komt hier aan bod, maar ook het christendom, jodendom, agnosten, niet gelovigen, enzovoort. Hierdoor hebben de kinderen een voorsprong op de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Uiteraard is Isa en Muiz niet enkel kennis. Er zitten ook zeer veel spelletjes, schrijf- en rekenoefeningen in. De verhaaltjes die in het boekje staan, zijn op instapniveau. Waardoor je kind gestimuleerd wordt om meer te lezen.